LICENCIJOS

SPORTININKŲ LICENCIJAVIMO TVARKA

Lietuvos petankės asociacija (toliau – LPA) išduoda dviejų rūšių licencijas: Nacionalines (toliau – NL) ir Tarptautines (toliau – TL).

Licencijos išduodamos metams. Licencijos galiojimo laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais. Licencija įsigalioja sekančią dieną po apmokėjimo gavimo. Nepratęstų licencijų galiojimas baigiasi gruodžio 31 dieną.

NL žaidėjams suteikia teisę dalyvauti Lietuvos čempionatuose ir kitose aukšto meistriškumo sporto varžybose Lietuvoje, kuriose tokios licencijos reikalauja organizatorius. NL – tik LPA pripažįstamas ir LPA veikloje naudojamas dokumentas. NL yra virtuali, sportininkui neišduodama nei fizine, nei elektronine forma.

TL žaidėjams suteikia visas NL suteikiamas teises + teisę dalyvauti Lietuvos rinktinių atrankose, užsienio turnyruose ir tarptautiniuose čempionatuose bei kitose aukšto meistriškumo sporto varžybose ir renginiuose, kuriuose ši licencija yra privaloma. NL turėtojai už TL moka pilną kainą. TL yra tarptautiniu lygiu pripažįstamas dokumentas. TL forma – elektroninė.

LPA klubams priklausantys sportininkai licencijas įsigyja per klubą. LPA klubai privalo užtikrinti, kad visi klubo nariai turėtų vieną iš šių licencijų. Už savo narių licencijas sumoka klubai, prieš tai pilnai užpildę/atnaujinę LPA klubams pateiktą klausimyno forma. Klubai pateikia klausimynus ir sumoka narystės mokestį iki einamųjų metų Kovo 1d.

Dėl licencijų kreiptis gali ir LPA klubams nepriklausantys sportininkai. Tokiems žaidėjams taikoma skirtinga kainodara.

Pirmą kartą išduodant bet kurio tipo licenciją, sportininkas turi išlaikyti testą, kurio įvertinimas turi būti ne mažiau 75%. Neišlaikius testo, testą galima kartoti po 10 kalendorinių dienų. Testo perlaikymų skaičius neribojamas

Sportininkas gali turėti tik vienos šalies nacionalinės asociacijos išduotą licenciją. Asmuo priklausantis užsienio šalies nacionalinei asociacijai norėdamas perkelti savo licenciją turi įvykdyti Europos petankės konfederacijos (Confédération Européenne de Pétanque, toliau – CEPlicencijos perkėlimo protokolą:
https://www.cep-petanque.com/transfers.html
https://www.cep-petanque.com/transfers/TransferRegulations-En.pdf
https://www.cep-petanque.com/transfers/Transfer_Form.pdf
Sportininkas už licencijos perkėlimo procesą LPA avansu sumoka 100 Eurų mokestį (į kainą įskaičiuota TL licencija ir mokestis numatytas CEP licencijos perkėlimo protokole). Licencijos perkėlimui neįvykus ne dėl LPA kaltės – mokestis nėra grąžinamas. Sportininkas turintis LPA licenciją ir norintis gauti užsienio šalies nacionalinės asociacijos išduodamą licenciją turi atsisakyti LPA licencijos pagal CEP licencijos perkėlimo protokolą.

Jei TL reikalinga ne dalyvauti varžybose kaip sportininkui, o atstovauti Lietuvą ar LPA kita apimtimi – galima kreiptis į LPA Valdybą dėl vienkartinės TL suteikimo.

Dėl individualių licencijų klubams nepriklausantys sportininkai gali kreiptis el. paštu: labas@lietuvospetanke.lt
Kreipiantis dėl NL pateikiamas laisvos formos pasirašytas prašymas, kuriame nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data, lytis ir pilietybė.
Kreipiantis dėl TL papildomai pridedama dokumentinė nuotrauka su šviesiu fonu.

Licencija išduodama pritarus abiems LPA valdymo organams. LPA gali atsisakyti išduoti licenciją pagrįsdama arba nepagrįsdama savo sprendimą. Asmuo, norintis gauti LPA licenciją, privalo būti susipažinęs su LPA įstatais, šiomis taisyklėmis bei kitais petankės sportą reglamentuojančiais dokumentais ir, gavęs licenciją, privalo jų laikytis. Asmeniui nesilaikant įvardintų taisyklių, grubiai pažeidžiant viešosios tvarkos ar visuomenės elgesio normas arba kaip nors kitaip diskredituojant licenciją išdavusią organizaciją – iš jo minėtoji licencija gali būti atimta vienpusiu LPA sprendimu.

Protokolas Nr 2023-03/01