OFICIALIOS PETANKĖS TAISYKLĖS

PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Komandų sudėtis

2  straipsnis

Patvirtintų ( sertifikuotų ) rutulių charakteristikos

 1. Yra pagaminti iš metalo.
 2. Diametras nuo 7,05 cm (minimumas) iki 8 cm (maksimumas).
 3. Svoris nuo 650 gramų (minimumas) iki 800 gramų (maksimumas).

4. Rutulys privalo būti tuščiaviduris, neužpildytas jokiomis medžiagomis: tokiomis kaip švinas, smėlis, gyvsidabris ir pan. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad rutuliai po jų pagaminimo vėliau negali būti kokiu nors būdu grūdinti, pakeisti ar modifikuoti. Siekiant pakeisti nustatytą gamintojo kietumą, antrą kartą grūdinti rutulius draudžiama.

2a straipsnis

Nuobaudos už žaidimą su neatitinkančiais reikalavimų rutuliais

3 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys kašanetai

4  straipsnis 

Licencijos

ŽAIDIMAS

5 straipsnis

Reikalavimai taikomi žaidimo vietai ir paviršiui

6  straipsnis

Taisyklės, kurios taikomos žaidimo pradžiai ir lankeliui

7  straipsnis

Leidžiami atstumai kašaneto išmetimui

 1. Kašaneto atstumas nuo vidinės lankelio dalies turi būti:
  • 6 metrai minimumas ir 10 metrų maksimumas jaunimui ir suaugusiems;
  • jaunesnių žaidėjų varžybose gali būti taikomi trumpesni atstumai.

2. Lankelis turi būti nubrėžtas ar padėtas ne arčiau nei 1 metras nuo bet kurios kliūties ir mažiausiai 1,5 metro nuo kito naudojamo lankelio ar kašaneto .

3. Kašanetas turi būti numestas ne arčiau kaip 50 cm nuo bet kokios kliūties ar nuo aikštelės galinių ribų. Taip pat kašanetas turi būti ne arčiau kaip 1,5 metro nuo kito naudojamo lankelio ar kito kašaneto. (pastaba: nėra reikalvimo minimaliam atstumui prie šoninės linijos, skiriančios aikšteles arba užribio linijos šone).

4. Kašanetas turi būti aiškiai matomas žaidėjui stovinčiam lankelyje ir pėdomis neliečiant lankelio krašto, ir žaidėjo kūnas yra pilnoje stovėsenoje. Esant ginčui dėl kašaneto matomumo, teisėjas tai nusprendžia be galimybės apskųsti.

8  straipsnis

Sąlygos reikalingos įskaityti kašaneto metimą

9  straipsnis

Nežaidžiantis („negyvas“) kašanetas.

 1. Kai kašanetas atsiduria už aikštelės ribų, net jei jam kirtus liniją jis grįžta atgal į aikštelę. Kašanetas esantis ant aikštės ribos yra žaidžiantis („gyvas“). Jis tampa nežaidžiančiu („negyvu“) tik tada, kai visiškai kerta aikštelės ribą. Nežaidžiančiu („negyvu“) laikomas kašanetas turi būti visiškai išriedėjęs už ribos žvelgiant statmenai į jį ir aikštelės liniją. Jei kašanetas laisvai plūduriuoja vandenyje, tada vanduo laikomas užribiu.
 2. Kai vis dar esantis aikštelėje kašanetas nėra matomas iš lankelio, kaip aprašyta 7 straipsnyje, tuomet kašanetas nėra laikomas nežaidžiančiu („negyvu“), išskyrus tą atvejį kai jį užstoja rutulys. Teisėjas turi teisę laikinai patraukti rutulį, kad nuspręstų, ar kašanetas yra matomas.
 3. Kai kašanetas atsiduria toliau nei 20 metrų (galioja jaunimui ir suaugusiems) arba 15 metrų (jaunesniems žaidėjams) arba arčiau kaip 3 metrai nuo lankelio.
 4. Kai žymėtose aikštelėse kašanetas kerta daugiau kaip vieną aikštelę į šoną nuo žaidžiamos aikštelės ar kai jis kerta galinę liniją.
 5. Kai mestas ar išmuštas kašanetas nėra randamas per 5 min.
 6. Kai yra užribis tarp kašaneto ir lankelio.
 7. Kai kašanetas atsiduria už žaidžiamos aikštelės ribų žaidžiant žaidimą su ribotu laiko limitu.

10 straipsnis

Kliūčių perkėlimas, pajudinimas

11 straipsnis

Kašaneto, rutulio keitimas

 1. Vieno arba kito neįmanoma rasti per 5 minutes.
 2. Vienas arba kitas yra sugadintas žaidimo metu. Skilus kašanetui ar rutuliui, aikštelėje esanti jo didesnė dalis laikoma žaidžiančia. Jei su sugadintu rutuliu reikia atlikti metimą, jis, po atlikto matavimo nustačius didesnę dalį, yra nedelsiant pakeičiamas. Keičiama į kitą, tokių pačių matmenų rutulį. Tas pats atliekama su sugadintu kašanetu. Sekančiame sete žaidėjas gali pasikeisti visą rutulių komplektą.

KAŠANETAS

12 straipsnis

Taisyklės jei kašanetas yra uždengiamas arba pajudinamas

13 straipsnis

Kašaneto patekimas į gretimą aikštelę

14 straipsnis

Taisyklės taikomos nežaidžiančiam („negyvam“) kašanetui

 1. Kai abi komandos dar turi neišmestų rutulių. Setas yra anuliuojamas ir kašanetą meta komanda, praėjusiame sete laimėjusi taškus ar burtus mesti kašanetą.
 2. Kai viena komandai liko dar neišmesti rutuliai. Tada ši komanda gauna tiek taškų, kiek turi dar neišmestų rutulių.
 3. Kai abi komandos neturi rutulių. Setas yra anuliuojamas ir kašanetą meta komanda, praėjusiame sete laimėjusi taškus ar burtus išmesti kašanetą.

15 straipsnis

Kašaneto pastatymas po jo priverstinio sustabdymo

RUTULIAI

16 straipsnis

Pirmojo ir kitų rutulių metimai

17 straipsnis

Žaidėjų ir žiūrovų elgesys varžybų metu

18 Straipsnis

Rutulių išmetimas ir jų išriedėjimas už aikštelės ribų

19 Straipsnis

Nežaidžiantys („negyvi“) rutuliai

statmenai iš viršaus. Tas pats galioja tuomet, kai pažymėtose aikštelėse rutulys kerta daugiau nei vieną šalia esančią aikštelę iš šono nuo naudojamos aikštelės arba kai kerta galinę aikštelės liniją.

20 straipsnis 

Sustabdyti rutuliai

 1. palikti jį toje vietoje, kur jis sustojo;
 2. pastatyti jį ant įsivaizduojamos linijos tarp pradinės  jo buvimo vietos ir rutulio sustabdymo vietos, bet tik tuo atveju, jei ta pradinė rutulio vieta buvo pažymėta.

Tyčia sustabdęs judantį rutulį žaidėjas kartu su savo komandos žaidėjais yra nedelsiant šalinami iš žaidžiamos partijos.

21 straipsnis

Žaidimui skirtas laikas

Visi žaidėjai nesilaikantys šios taisyklės gali būti baudžiami remiantis 35 straipsnio nuostatomis.

22 straipsnis 

Pajudinti rutuliai

23 straisnis

Žaidėjas išmetęs ne savo rutulį

24 straipsnis

Ne pagal taisykles metami rutuliai

MATAVIMAS IR TAŠKAI

25 straipsnis

Laikinas rutulių patraukimas

26 Straipsnis

Taisyklės matavimams atlikti

27 straipsnis

Rutulių patraukimo taisyklės

28 straipsnis

Rutulio ar kašaneto pajudinimas matuojant

29 straipsnis

Rutuliai esantys vienodu atstumu nuo kašaneto

 1. Jei abi komandos neturi daugiau rutulių, setas pabaigiamas be taškų ir kašanetą turi išmesti ta komanda, kuri paskutinė rinko taškus arba laimėjo burtus dėl kašaneto.
 2. Jei tik viena komanda turi nemestų rutulių, tai ji išmeta juos ir surenka tiek taškų, kiek jos rutulių yra arčiau kašaneto lyginant su priešininkų rutuliais. 
 3. Jei abi komandos turi neišmestų rutulių, tada komanda, išmetusi paskutinį rutulį, meta dar kartą, o jau tik tada meta priešininkų komanda. Ir taip keičiamasi tol, kol viena iš priešininkų komandų numes savo rutulį arčiau kašaneto už tuos abu vienodu atstumu esančius rutulius. Jei rutuliai yra likę tik pas vieną komandą, taikomos aukščiau aprašytos taisyklės.

30 straipsnis

Svetimkūniai prikibę prie kašaneto ar rutulių

31 straipsnis 

Skundai

DISCIPLINA

32 straipsnis

Nuobaudos neatvykusioms komandoms ar žaidėjams

33 straipsnis 

Žaidėjų vėlavimas

34 straipsnis 

Žaidėjo keitimas

35 straipsnis 

Nuobaudos

kai nusižengusiam žaidėjui teisėjas parodo oranžinę kortelę.

Teisėjui suteikiant žaidėjams reikiamą informaciją ar prašant jų gerbti taisykles žaidimo pradžioje ar jo metu nėra laikoma tai įspėjimu.

36 straipsnis 

Blogos oro sąlygos

37 straipsnis

Naujas varžybų etapas

38 straipsnis

Garbingo žaidimo nebuvimas

39 straipsnis 

Netinkamas elgesys

 1. Pašalinimas iš varžybų;
 2. Licencijos panaikinimas;
 3. Prizų konfiskavimas, žalos atlyginimas.
 1. Nuobaudą skiria teisėjas.
 2. Nuobaudą skiria žiuri (teisėjų valdyba), organizacinis komitetas. 
 3. Nuobaudą skiria organizacinis komitetas, kuris per 48 valandas nusiunčia Asociacijos valdybai ataskaitą apie patirtus nuostolius ir konfiskuojamus prizus, o ši priima tolimesnį sprendimą.

40 straipsnis 

Teisėjų pareigos

41 straipsnis

Žiuri (Jury) sudėtis ir sprendimai