STRUKTŪRA

Kolegialus valdymo organas

Vytautas Jurgaitis

Valdybos narys (pirmininkas)

[email protected]
[email protected]

Doringa Burneikienė

Valdybos narys

[email protected]
[email protected]

Inga Ginkevičiūtė

Valdybos narys

[email protected]
[email protected]

Vienasmenis valdymo organas

Sigitas Limontas

Prezidentas

[email protected]
[email protected]

Kontrolė

Nerijus Kukcinavičius

Revizorius

[email protected]
[email protected]

Klubų atstovai

Vilmantas Burneika

„A3 Vėtra“ klubo prezidentas

[email protected]
+370 614 765 88

Sigitas Limontas

„Boules LT“ klubo prezidentas

[email protected]
+370 699 139 70