Lietuvos petankės asociacijos struktūra

Kolegialus valdymo organas

Vytautas Jurgaitis

Valdybos narys (pirmininkas) [email protected]

Doringa Burneikienė

Valdybos narys
[email protected]

Inga Ginkevičiūtė

Valdybos narys
[email protected]

Vienasmenis valdymo organas

Sigitas Limontas

Prezidentas
[email protected]

Kontrolė

Nerijus Kukcinavičius

Revizorius
[email protected]